تاریخچه موسسه هیئت معاونت بین المللی

زمانی‌که موسسه هیئت معاونت بین المللی در سال ۱۹۶۶ در افغانستان فعالیت‌اش را آغاز کرد، حکومت از ما خواست که بیشتر روی مراقبت از چشم توجه کنیم. بنابراین، از آن زمان تا کنون، ما فعالیت‌های زیادی را در بخش مراقبت از چشم انجام داده‌ایم و در حال حاضر نیز اکثر فعالیت‌های ما در این بخش می‌باشند.

موسسه هیئت معاونت بین المللی به تارخ ۲ سپتامبر ۱۹۶۶ بر اثر تلاش آموزگاران و متخصصین طبی که علاقه‌مند کار در افغانستان بودند، در کابل ایجاد شد. پروژه ملی احیای چشم، پروگرام کمک‌های صحی، یک مکتب برای نابینایان و یک پروگرام سواد آموزی از اولین پروژه‌های بودند که توسط هیئت معاونت بین المللی در افغانستان آغاز به فعالیت کردند. در ۵۰ سال گذشته، پروژه‌های دیگر مثل انجینری، صحت مادر و طفل، انکشاف اجتماعی، لسان انگلیسی منحیث زبان خارجی، مدیریت بحران، کسب‌وکار کوچک، صحت روانی و آموزش زبان‌ها به پروژه‌های این موسسه اضافه شدند. موسسه هیئت معاونت بین المللی افغان‌ها را در تمامی این بخش‌ها آموزش می‌دهد.

بر اثر جنگ میان مجاهدین و اتحاد جماهیر شوروی سابق، سپس جنگ و مجادله میان گروه‌های مجاهدین و بعد از آن تغییر حکومت باعث شدند تا از سال ۱۹۶۶ بدین‌سو در موسسه هیئت معاونت بین المللی نیز تغییراتی رونما گردد. در سال ۱۹۷۸، این موسسه اسم‌اش را از هیئت معاونت افغان‌ها به هیئت معاونت بین المللی تغییر داد.

در ماه اگست سال ۲۰۰۱، گروه طالبان موسسه هیئت معاونت بین المللی را مجبور به ترک افغانستان کردند. یک ماه، پس از حمله یازدهم سپتامبر و با حمله ایالات متحده امریکا به افغانستان، گروه طالبان تمام نهادهای مددرسان را از افغانستان اخراج کردند. پس از سقوط رژیم طالبان، از این موسسه دوباره دعوت شد تا به افغانستان برگردد. از سال ۱۹۶۶ به این سو، این موسسه همیشه در خدمت افغان‌ها بوده است، به استثنای سه ماه در سال ۲۰۰۱ که مجبور به ترک افغانستان شده بود.

در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸، معین وزارت اقتصاد داکتر نظیر احمد، از فعالیت چهل ساله هیئت معاونت بین المللی در افغانستان تشکر و قدردانی کرد. از سال ۱۹۶۶ به این طرف، هیئت معاونت بین المللی به بیش از ۵ میلیون افغان را در بخش‌های مختلف و به ویژه از طریق پروگرام مراقبت از چشم، کمک کرده است.

۱۰ تن از کارمندان یک کمپ چشم این موسسه که چندین داکتر نیز در میان آنان بودند، در ماه اگست ۲۰۱۰ در ولایت بدخشان کشته شدند. این کارمندان در راه برگشت از ولایت نورستان، جایی که در آن خدمات چشم، صحت مادر و طفل و دندان‌پزشکی ارائه می کردند، توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند.