هیئت معاونت بین المللی

ما که هستیم و چه کار می‌کنیم

هدف هیئت معاونت بین المللی ارتقای ظرفیت در بخش‌های صحت و انکشاف می‌باشد. ما پروژه‌های همچون انکشاف اجتماعی، مراقبت چشم، شفاخانه‌ها و مراکز آموزشی، کلینیک‌های صحت روان و مراکز آموزشی صحت روان، انرژی قابل تجدید، صحت و آموزش را به پیش می‌بریم.

ما باور داریم که مردم افغانستان می‌توانند یک آینده پایدار توام با صلح و عدالت را بسازند. با همکاری دوستانه شما، ما می‌توانیم برای از بین بردن مشکلات اجتماع، راه حل‌های دراز مدت بسازیم و بربنیاد آن اقدام کنیم.


انکشاف

آموزش

مراقبت از چشم

صحت

آنچه شما می توانید انجام دهید

ایجاد یک تفاوت واقعی در زندگی مردم افغانستان است. شما می توانید ما را با دادن مالی ، و یا با زمان خود حمایت می کنند.


پشتیبانی شرکت های بزرگ

بسیاری از شرکت ها مسئولیت های اجتماعی خود را به رسمیت شناخته و می خواهید برای کمک هزینه، کالا و یا خدمات به محروم.

نمایش حامیان مالی ما »

هدیه دادن

دارایی خود را در زندگی افغان ها از طریق آموزش، بهداشت ، توسعه و مراقبت از چشم تغییر خواهد کرد. 100٪ از دارایی خود را به طور مستقیم از طریق پروژه های بلند مدت ما در جای خود به نفع مردم افغانستان خواهد شد.

هدیه دادن