ورکشاپ اورتوپدی

ورکشاپ اورتوپدی و مرکز فیزیوتراپی نیز به آموزش کارمندان محلی برای ارایه خدمات ارزنده به اشخاص دارای معلولیت در جامعه کمک کرده است و بیش از ۱۰۰۰ وسیله اورتوپدی را توزیع کرده است و به بیش از ۱۱۰۰ مراجعه کننده خدمات فیزیوتراپی را عرضه داشته است.

خدمات توانبخشی محلی در یک دره به عنوان یک پروژه امتحانی شروع شده است و هدف آن سهم دادن به مردم برای ارایه خدمات و حمایت های ضروری است.

یک پیش مکتبی کوچک نیز برای اطفال دارای سربرال پالسی (cerebral palsy) در مرکز اورتوپدی آغاز شده است که دو بار در هفته فعال است و الگوی برنامه ریزی آموزشی فردی برای اطفال دارای نیازهای ویژه به شمار می رود. یکی از معلمان خود یک شخص دارای معلولیت است. معلم دیگر مادر یکی از شاگردان است. ارزیابی این فعالیت در آخر سال انجام شد.

برخی از نظریات در مورد این پروژه قرار ذیل است:

  • پیش مکتبی به اطفال امید می دهد که آنها می توانند در آینده چیزی شوند. فکر می کردم که دخترم فقط می میرداو در خانه می نشیند و سرانجام مریض می شود و در سن ۲۰ سالگی می میرد. حالا او به من در مورد آینده امیدهای زیادی داده است. احساس می کنم او سالم است، او بخشی از جامعه است، او آینده دارد.
  • فکر نمی کردم بتوانم کار کنم. حالا می بینم که می توانم با اطفال دارای معلولیت کار کنم. در ابتدا، فکر می کردم آنها نمی توانند یاد گیرند. اما سپس وقتی که دیدم آنها یاد می گیرند، امیدوار شدم! آنها یاد می گیرند. من هم می توانم با کار و پشتکار به مرام خود برسم.