آن‌چه شما می‌توانید انجام دهید

کمک آنلاین

با ارسال کمک به ما در زنده‌گی شهروندان افغانستان تغییرات بنیادی بیاورید. تمام کمک‌های شما مستقیما برای مردم افغانستان به مصرف خواهند رسید.

تمام کارمندان خارجی موسسه هیئت معاونت بین المللی به صورت رضاکارانه کار می‌کنند و ما کوشش می‌کنیم مصارف اداری موسسه را به حداقل برسانیم.

International Assistance Mission

برای ارسال کمک از طریق سیستم پی‌پال (PayPal) لطفأ یکی از واحدهای پولی زیر را انتخاب کنید. اگر بخواهید به کدام پروژه مشخص کمک کنید، پس از این‌که پی‌پال از شما معلومات بیشتر خواست، شما می‌توانید بگویید که کمک تان به کدام پروژه تسلیم داده شود. ما هر گونه پیشنهادی که ارائه شود را تعقیب می‌کنیم. اگر کمک شما به پروژه مورد نظر تان به هر دلیلی انجام نشود، ما پس از اخذ تأییدی هیئت رئیسان کمک شما را در یک پروژه مشابه به مصرف خواهیم رساند.کمک‌های مالی شما چی تغییرات به وجود خواهند آورد؟

مثال‌های زیر نشان‌ می‌دهد که بسته‌های گونه‌گون کمکی چه تأثیراتی در افغانستان می‌توانند داشته باشند.

۱۰ دالر می‌تواند:

 • هزینه دو شاگرد را برای شامل شدن در یک صنف یک ماهه سواد آموزی تأمین کند
 • هزینه خرید ۱۰ دانه کتاب را برای کتاب‌خانه بانوان تأمین کند
 • هزینه یک جوره عینک با کیفیت برای یک شخص را تأمین کند

۵۰ دالر می‌تواند:

 • هزینه کورس مهارت‌های ابتدایی تجارت یک شاگرد را برای دو ماه تأمین کند
 • هزینه تهیه وسایل کمکی (پایین تنه) برای یک کودک مبتلا به سل ریوی را تأمین کند
 • هزینه ۵۰ ساعت درس لسان انگلیسی برای یک شاگرد افغان را تأمین کند

۱۰۰ دالر می‌تواند:

 • هزینه تبدیل یک پایپ‌لاین آب نوشیدنی را که بر اثر سیلاب تخریب شده، تأمین کند
 • هزینه ساخت پای مصنوعی (پایین از زانو) برای کسی که پای‌اش را در انفجار از دست داده، تأمین کند
 • هزینه خرید ۳۰ کتاب انگلیسی را تأمین کند

۱۰۰۰ دالر می‌تواند:

 • مصارف کرایه، مواد سوخت، ظروف، تنخواه چوکیدارها و نگهداری از خانه مرکز آموزشی لسان انگلیسی راه ابریشم را برای یک ماه تأمین کند
 • هزینه ساخت سه واتر پمپ با کیفیت برای چاه‌های جامعه و تنخواه یک فرد برای نگهداری و تعمیر آن را تأمین کند