شما چه مي توانيد انجام دهيد

کمک به صورت آنلاین

یک تفاوت واقعی را در زندگی افغان ها ایجاد کنید

۱۰۰ درصد کمک شما مستقیما صرف پروژه هایی می شود که به مردم افغانستان یاری می رساند. تمام کارگران بین المللی IAM رضاکار هستند و ما مصارف اداری پروژه ها را به حداقل می.رسانیم.

 

۱۰۰ دالر می تواند

  • یک پایپ لاین آب نوشیدنی را که در اکثر سیلاب ها تخریب شده است، تعویض کند
  • به ساخت یک پای مصنوعی برای فردی که پایش (قسمت زیر زانو) را در اثر انفجار ماین یا سایر جراحات از دست داده، کمک کند
  • ۳۰ کتاب انگلیسی ماخذ را خریداری کند

۵۰ دالر می تواند

  • به یک شاگرد امکان دهد تا دوره آموزشی دو ماهه مهارت های تجاری اساسی را تکمیل کند
  • یک ترانک بریس (trunk brace) را برای یک طفل مصاب به سل فقراتی (spinal tuberculosis) تولید کند
  • زمینه ۵۰ ساعت یادگیری انگلیسی را برای یک شاگرد افغان مساعد کند

۱۰ دالر می تواند

  • زمینه اشتراک دو شاگرد را در صنوف سوادآموزی کلانسالان برای مدت یک ماه مساعد کند
  • ده کتاب جدید را برای کتابخانه محلی زنان خریداری کند
  • یک جوره عینک طبی باکیفیت را برای یک نفر تهیه کند
  •  

  

کار با IAM

IAM متخصصین داوطلب خارجی را که در زمینه های آموزش، امور مالی، اداره، طب، طب چشم، زبان، مهندسی، فیزیوتراپی، روان شناسی و توسعه مهارت دارند، استخدام می کند.
تمام کارمندان خارجی IAM مسوول تامین مالی خود هستند. ما اشتغال باعاید را برای آنها فراهم نمی کنیم.
اگر می خواهید به عنوان یک متخصص داوطلب برای IAM کار کنید، لطفا با بخش کدر و پرسونل ما در تماس شوید.